تبلیغات
گامی در آموزش - مروری بر مفاهیم جغرافیا
دریا
آب بسیار، که محوطه وسیعی را فرا گیرد و به اقیانوس راه دارد را دریا گویند.

دریاچه
به گودی های بزرگ سطح زمین که به وسیله ی آب پر شده باشد و با آب های آزاد دریاها و اقیانوس ها راه نداشته باشد دریا چه می گویند.
اقیانوس
دریا های بسیار بزرگ را اقیانوس گویند.خلیج
پیشروی آب در خشکی خلیج گویند.

شبه جزیره
قطعهٔ وسیعی از خاک اطلاق می‌شود که از یک سو متصل به خشکی باشد، و از سه طرف دیگر، آب آن را فراگرفته‌باشد.
جزیره
جَزیره  یک خشکی است که گرداگردش را آب فرا گرفته باشد.

تاریخ : دوشنبه 4 بهمن 1395 | 07:31 ب.ظ | نویسنده : نساء قاسمی | نظرات

  • paper | فـــایل زون | ســـه صفر هشتاد
  • کد نمایش افراد آنلاین
  • پارس تولز ابزار وب