تبلیغات
گامی در آموزش - یاد آوری نکاتی از دستور فارسی

موصوف و صفت

تعریف صفت: کلمه ای است که حالت، مقدار و یا یکی از ویژگی های اسم را بیان می کند یا توضیحی درباره ی آن می دهد.

تعریف موصوف: اسمی است که توسط صفت توصیف می شود.

مانند: سیب سرخ          

نکته: به ترکیبی که اسم با صفت خود می سازد، ترکیب وصفی می گویند. مانند: گل قشنگ

                                 

مضاف و مضاف الیه

تعریف مضاف الیه: به اسم یا چیزی که به دنبال اسم دیگری بیاید تا توضیحی درباره ی آن دهد و معنی آن را کامل کند، مضاف الیه

می گویند.

مضاف: به کلمه ی قبل از مضاف الیه، مضاف می گویند.

مثال: جنگل شمال

نکته: به ترکیب مضاف و مضاف الیه، ترکیب اضافی می گویند. مانند: نگهبان شهر- برادر من- لباس هومن

                                                          


قافیه

تعریف: به کلمه های هماهنگ و موزونی که در آخر هر مصراع می آید، قافیه می گویند.

مانند: توانا بود هر که دانا بود                   ز دانش دل پیر برنا بود

                                                                                                                                                

ردیف

تعریف: کلمه یا کلمه هایی را که در آخر هر بیت یا پایان هر دو مصراع از یک بیت که به یک شکل و یا یک معنی تکرار شود، ردیف می گویند.

مانند: ای نام تو بهترین سر آغاز              بی نام تو نامه کی کنم باز

                       

ضرب المثل

تعریف: به سخنان معروفی می گویند که می توان از آن ها پند  و اندرز گرفت. این سخنان نسل به نسل گشته اند تا به ما منتقل شده اند.

مانند: قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.

                             

کنایه

تعریف: یعنی پوشیده سخن گفتن درباره ی موضوعی. وقتی با کنایه حرف می زنیم منظور خود را به طور غیرمستقیم بیان می کنیم.

مانند: شال و کلاه کرد و از خانه خارج شد        منظور از شال و کلاه کردن، آماده شدن می باشد.تاریخ : دوشنبه 19 مهر 1395 | 06:13 ب.ظ | نویسنده : نساء قاسمی | نظرات

  • paper | فـــایل زون | ســـه صفر هشتاد
  • کد نمایش افراد آنلاین
  • پارس تولز ابزار وب