تبلیغات
گامی در آموزش - بررسی ویژگی های مستطیل و لوزی و مربع
لطفا بارها و بارها مطالب زیر را بررسی نمایید.
مستطیل


1: چهار ضلعی است که ضلع های رو به رو موازی و مساوی اند

2: چهار زاویه ی برابر (90 درجه) دارد

3: قطرها برابرند

4: دو خط تقارن دارد

5: قطرها همدیگر را نصف می کنند

6: قطرها نیم ساز زاویه ها نیستند

لوزی
1: چهار ضلعی است که دارای 4 ضلع برابر است که هر دو ضلع رو به رو با هم موازی هستند

2: زاویه های رو به رو با هم برابرند

3: قطرها نه تنها همدیگر را نصف می کنند بلکه بر هم عمودند به عبارتی قطرها عمود منصف هم هستند

4: قطرها خط تقارن هستند پس لوزی دو خط تقارن دارد

5: قطرها نیم ساز زاویه ها هستند


مربع
1: چهار ضلعی است با چهار ضلع برابر

2: تمام زاویه ها با هم برابر (90 درجه) هستند

3: قطرها عمود منصف هم هستند

4: هر مربع چهار خط تقارن دارد

5: قطرها نیم ساز زاویه ها هستند
تاریخ : سه شنبه 2 شهریور 1395 | 09:30 ب.ظ | نویسنده : نساء قاسمی | نظرات

  • paper | فـــایل زون | ســـه صفر هشتاد
  • کد نمایش افراد آنلاین
  • پارس تولز ابزار وب