تبلیغات
گامی در آموزش - بررسی ویژگی های ذوزنقه قائم الزاویه و متساوی الساقین و متوازی الاضلاع
توصیه می کنم این مطالب را بارها و بارها با دقت بیشتر و بیشتر بررسی نمایید.
ذوزنقه قائم الزاویه1:چهار ضلعی است که دو ضلع موازی دارد(قاعده).

2:دو زاویه ی قائمه یک زاویه ی باز و یک زاویه ی تند دارد.

3: قطر ها نا برابرند.

4: خط تقارن ندارد.

5: قطرها همدیگر را نصف نمی کنند.


ذوزنقه ی متساوی الساقین


1: چهار ضلعی است که دو ضلع موازی دارد(قاعده)

2: دو زاویه ی باز و دو زاویه ی تند دارد


3: دو قطر برابرند                                                                                     

4: یک خط تقارن دارد

5: قطرها همدیگر را نصف نمی کنند 


                                      متوازی الاضلاع

                                                     

                     

                                        1: چهار ضلعی است که هر دو ضلع روبرو آن موازی و مساوی اند

2: زاویه های رو به رو با هم برابرند.

3: قطرها همدیگر را نصف می کنند.

4: قطرها نیم ساز زاویه ها نیستند.

تاریخ : سه شنبه 2 شهریور 1395 | 09:21 ب.ظ | نویسنده : نساء قاسمی | نظرات

  • paper | فـــایل زون | ســـه صفر هشتاد
  • کد نمایش افراد آنلاین
  • پارس تولز ابزار وب