تبلیغات
گامی در آموزش - برخی از نکات مربوط به واژه های غیر فارسی

* کلماتی که حروف «ث، ح، ص، ض، ط، ظ، ع، ق» در آن ها دیده می شود معمولا از عربی (و برخی ترکی) وارد فارسی شده اند و این حروف در کلمات اصیل و خالص فارسی وجود ندارند.

مثال: اثر، محترم، مخصوص، مضارع، طلبه، ظاهر، علم، تقریر

*در بعضی از کلمات فارسی نیز به جای «ی» از «ئ» استفاده می شود که صحیح نیست.

مثال: پائین، پائیز، آئینه

* در پایان بعضی از کلمات عربی نیز تنوین «ا̋  »  به کار می رود.

مثال: مثلا̋، لطفا̋

به کار گیری کلمات فارسی و غیر عربی با علامت تنوین توصیه نمی شود.

مثال: خواهشا̋، گاها̋، زبانا̋، تلفنا̋، جانا̋، ناچارا̋، سوما̋

*بعضی از کلمات از زبان عربی وارد زبان فارسی شده اند در پایان خود «یˈ» دارند که به صورت «ا» تلفظ می شوند.

مثال: عیسی، کبری، عظمی، هوی(هوا)

* تشدید از ویژگی های زبان عربی است و معمولا در کلمات عربی استفاده می شود.

مثال: معلّم، مودّب، محرّم، مقدّس

* در بعضی از کلمات فارسی به اشتباه از تشدید استفاده می شود.

مثال: تپّه، غرّش، دوّم، سوّم، امّیدوار، برّان

* وجود بن ماضی یا مضارع در ساختمان کلمه می تواند دلیلی بر فارسی بودن کلمه باشد.

مثال:

فرستنده= فرست +  نده = بن مضارع + نده           غرّش = غر+ ِش = بن مضارع + ِش

بسته= بست + ه = بن ماضی + ه

*یکی از ویژگی های کلمات عربی وجود کلمات هم خانواده ی واژگان بر اساس سه حرف اصلی است که در فارسی این قاعده کاربرد ندارد.

مثال: رحیم، مرحوم، رحمت، مراحم (ر ح م)

شرکت، مشترک، شریک، اشتراک (ش ر ک)تاریخ : سه شنبه 2 شهریور 1395 | 07:51 ب.ظ | نویسنده : نساء قاسمی | نظرات

  • paper | فـــایل زون | ســـه صفر هشتاد
  • کد نمایش افراد آنلاین
  • پارس تولز ابزار وب